Законодавча база

 1. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

 2. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

 3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 4. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»

 5. Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)».

 6. Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

 7. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень».

 8. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї».

 9. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції».

10. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».

11. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику».

12. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду».

13. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

14. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання».

15. Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду, від 11.06.2012 №690

16. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

Сфера відповідальності

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 514 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367 «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1368 «Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання»

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів»

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки»

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання»

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 632 «Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу»

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів»

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 360 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря»

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 380 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин»

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 381 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів»

27. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 804 «Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів»
29. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 07.02.2018 № 28 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок»