Форма та порядок подання запиту

Запит на інформацію, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути поданий:

На поштову адресу                          01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

на електронну адресу                      z-elena@consumer.gov.ua

 

по факсу                                            (044) 279-48-83;

по телефону                                      (044) 279-79-89

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 14.02.2018 № 71 «Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та форм для подання таких запитів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 березня 2018 року за № 261/31713

Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Форма для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від юридичної особи та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

Форма для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від фізичної особи

Наказ Мінагрополітики від 19.04.2019 № 217 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат»
Наказ Мін'юсту про державну реєстрацію Наказу Мінагрополітики від 19.04.2019 № 217 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат»